Отже, щоб робити аналіз вірші, необхідно виділити його тему. Це може бути лірика, тобто твір присвячено любові і почуттів, може бути опис природи (пейзаж), може бути філософія (міркування про сенс буття і інших категоріях), а також вірш може бути присвячений соціально значущих проблем.

Наступним пунктом аналізу стає сюжет. Його може і не бути, якщо вірш присвячено почуттям. Тоді ви, швидше за все, будете читати опис таких, хоча за ними напевно буде простежуватися лінія взаємин. Проте, якщо подій у вірші немає, акцентувати увагу на сюжеті необов`язково.

Щоб зробити аналіз вірша, важливо визначити його розмір. Мабуть, це найскладніша частина для тих, хто не вивчав теорію літератури. Найчастіше зустрічаються такі розміри, як ямб, хорей, дактиль, амфібрахій та анапест. Їх відмінності полягають в кількості складів у рядку, а також в розміщенні наголоси, яке і складає ритм вірша в цілому.

Може відрізнятися і періодичність рими, про що обов`язково слід вказати при аналізі вірша. Вона може бути парною (коли римуються два рядки підряд), кільцевої (римується 1 і 4 рядок, а також 2 і 3-тя) і перехресної (римуються парні і непарні рядки).

При аналізі вірша важливо вказати на використані художні образи, способи їх вираження, стилістичні фігури і тропи. До таких належать епітети, алегорія, метафори, гіперболи і т.д. Посилювати ефект і розставити акценти допомагають також повтори (рефрени) та інші обороти.

Слід враховувати і стилістичне спрямування твору. Це може бути романтизм, але сьогодні нерідко зустрічається і модернізм, і футуризм, і інші сучасні течії.