У загальному вигляді рентабельність того чи іншого проекту прийнято розуміти як показник, що відображає ефективність використання необхідних для його реалізації ресурсів.

коефіцієнт рентабельності


Для оцінки рентабельності існує спеціальний показник, який називається коефіцієнтом рентабельності. Він, в свою чергу, являє собою співвідношення прибутку, одержуваної в результаті реалізації проекту, до обсягу витрачених на нього ресурсів. При цьому в залежності від типу ресурсів, рентабельність використання яких необхідно розрахувати, зазвичай використовують різні показники, що розрізняються між собою порядком здійснення розрахунків.

Основні типи коефіцієнтів рентабельності


Значна частина методології розрахунку рентабельності, що застосовується в даний час в Росії, запозичена з англомовної літератури. У зв`язку з цим досить поширеним способом для позначення різних видів коефіцієнтів є застосування абревіатур, складених з перших букв англійських словосполучень, що позначають той чи інший показник.
Залежно від конкретних завдань, які стоять перед економістами в даному випадку, їм може знадобитися розрахунок рентабельності використання того чи іншого виду ресурсу. Основні типи коефіцієнтів, що дозволяють зробити необхідний розрахунок, включають в себе:
- рентабельність реалізованої продукції (ROM) - показник, що демонструє співвідношення прибутку, одержуваної від продажу продукту, і його собівартості, тобто повного обсягу витрат, понесених підприємством у процесі його реалізації. ROM = (прибуток / собівартість) * 100% -

- рентабельність основних засобів (ROFA) - показник, що демонструє співвідношення прибутку від реалізації проекту і вартості використаних основних засобів. ROFA = (чистий прибуток / вартість основних засобів) * 100% -
- рентабельність продажів (ROS) - показник, що демонструє співвідношення прибутку, отриманого від продажу, і загального обсягу виручки. ROS = (операційний прибуток / виручка) * 100% -
- рентабельність персоналу (ROL) - показник, що демонструє співвідношення прибутку, одержуваної компанією, до загальної чисельності її персоналу. ROL = (чистий прибуток / середньооблікова чисельність працівників) * 100% -
- рентабельність активів (ROA) - показник, що демонструє співвідношення чистого прибутку і загальної вартості активів, використаних при реалізації проекту. ROA = (чистий прибуток / загальна вартість активів) * 100% -
- рентабельність власного капіталу (ROE) - показник, що демонструє співвідношення чистого прибутку і середньої величини власного капіталу за певний період часу. ROE = (чистий прибуток / середня величина власного капіталу) * 100% -
- рентабельність інвестованого капіталу (ROIC) - показник, що демонструє співвідношення чистого прибутку і середньої величини позикового капіталу за певний період часу. ROIC = (чистий прибуток / середня величина позикового капіталу) * 100%.
Крім перерахованих, для розрахунку рентабельності в окремих випадках можуть використовуватися і інші коефіцієнти, наприклад рентабельність виробництва, рентабельності чистих активів та інші.